nerdkid 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()nerdkid 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()nerdkid 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()nerdkid 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


喔耶~~學期終於告一個段落,

nerdkid 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


影片出處:http://tw.youtube.com/watch?v=LTO_dZUvbJA

nerdkid 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


老師對我們真好,

nerdkid 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

話說跨年夜發高燒臥病在床還不是最慘的事,
頂多 酷酷掃和撈批 不止,

nerdkid 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


Time flies~2008就這麼畫下句點,

nerdkid 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


原譯文 p.103

nerdkid 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

part I 

nerdkid 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

part I

nerdkid 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


譯文 p.101

nerdkid 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

-
"Stumbling on Happiness" - p.68

nerdkid 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()nerdkid 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()